Hjólbarðar sem seldir eru á Evrópska efnahagssvæðinu þurfa að standast kröfur um orkumerkingar. Með því að velja þá hjólbarða sem nýta orkuna best er hægt að minnka eldsneytiskostnað um allt að 9%.

Allir nýir hjólbarðar eiga að hafa merkingar sem hafa þann tilgang að hjálpa neytendum að velja réttu sumar- eða vetrarhjólbarðana. Merkingarnar eiga að vera á áberandi límmiða sem festur er á hjólbarðana eða sýnilegar fyrir kaupandann á útsölustað. Merkingarnar verða einnig að vera á reikningnum eða fylgja við kaup á dekkjum.

Tilgangur merkinganna er að gefa neytendum betri upplýsingar um gæði hjólbarða hvað þrjá mikilvæga þætti varðar; eldneytisnýtni (snúningsmótstaða) hjólbarða, veggrip í bleytu og snúningshávaða (sem frávik frá viðmiðunarmörkum).

Neytendur eiga þannig að vera í betri aðstöðu til að leggja mat á gæði hjólbarða og geta tekið upplýstari ákvörðun um kaup á dekkjum. Reglur um merkingar veita framleiðendum jafnframt aðhald til að tryggja og bæta gæði hjólbarða sinna.

Merkingarnar eiga við um öll dekk sem framleidd eru fyrir fólksbíla, jepplinga og sendibíla. Þær gilda ekki um neglda vetrarhjólbarða, sólaða hjólbarða og ýmsa hjólbarða ætlaða til iðnaðar- og landbúnaðarnota, sem og sérútbúna keppnishjólbarða.

Orkumerkingar hjólbarða 

Merkingarnar eru útskýrðar betur hér:

Eldneytisnýtni: Snúningsmótstaða er lykilþáttur þegar orkunotkun hjólbarða er mæld. Mikil snúningsmótstaða í akstri hefur bein áhrif á eldsneytiseyðslu bílsins. Hjólbarðar sem merktir eru A veita minnstu mótstöðuna en G þá mestu.
Veggrip í bleytu: Gefin er einkunn frá A-G þar sem A er besta veggripið en G það lakasta.
Snúningshávaði: Snúningshávaði (veghljóð) er mældur í desibelum á þriggja strika skala sem miðast við leyfileg viðmið um snúningshávaða frá hjólbörðum:

  • 1 svart strik: Hljóðlát, Meira en 3dB minni hljóðstyrkur en leyfileg viðmið. (69 dB eða minna)

  • 2 svört strik: Meðal. Milli leyfilegra viðmiða og 3dB undir þeim. (72 dB)

  • 3 svört strik: Hávær. Fer yfir leyfileg viðmið. (75dB)