Æskilegur orkunýtniflokkur: A+++ eða A++
Staðsetning orkumerkinga: Á framhlið tækisins eða ofan á því, þannig að þær sjáist greinilega.

Orkumerkingar uppþvottavéla

Eftirfarandi upplýsingar skulu koma fram á merkimiðanum:

  1. Nafn eða vörumerki birgis.

  2. Tegundarauðkenni.

  3. Orkunýtniflokkur.

  4. Árleg orkunotkun í kílóvattstundum.

  5. Árleg vatnsnotkun í lítrum.

  6. Þurrkunarhæfni.

  7. Afköst miðað við staðalborðbúnað.

  8. Hljóðstyrkur í dB.