Æskilegur orkunýtniflokkur: A+++ eða hærri
Staðsetning orkumerkinga: Á framhlið tækisins eða ofan á því, þannig að þær sjáist greinilega.

Orkunotkun og orkumerkingar þurrkara

Orkumerkingin sýnir hversu orkunýtinn þurrkarinn er yfirleitt ákvarðanum A++ til D. Fáir þurrkarar hafa merkingunna A++ og nánast enginn með merkinguna A+++. En þeir eru á leiðinni á markaðinn. Munurinn á milli hverra flokka er mikill hvað varðar orkunotkun. Þess vegna er mikill ábati í að velja tegund sem hefur sem flesta plúsa. Einungis þurrkarar með innbyggða varmadælutækni uppfylla þær kröfur sem þarf til að fá A++ merkingu.

Til eru orkumerkingar fyrir loftræsta þurrkara (með barka) og þurrkara með gufuþétti. Orkumerkingin gefur einnig til kynna tegund þurrkara, árlega orkunotkun, þurrktíma, þurrkgetu í kg og hljóðstyrk í dB.

Hér má sjá yfirlit yfir orkumerkingar þurrkara

Loftræstir þurrkarar til heimilisnota (með barka)

 

Eftirfarandi upplýsingar skulu vera á merkimiða fyrir loftræsta þurrkara til heimilisnota:

 1. Nafn eða vörumerki birgis.

 2. Tegundarauðkenni.

 3. Orkunýtniflokkur.

 4. Árleg orkunotkun í kílóvattstundum.

 5. Upplýsingar um tegund þurrkara til heimilisnota.

 6. Þurrktími í mínútum miðað við bómullarkerfi og fulla hleðslu.

 7. Þurrkgeta í kg.

 8. Hljóðstyrkur í dB.

Þurrkarar með gufuþétti til heimilisnota

 
Eftirfarandi upplýsingar skulu vera á merkimiða fyrir þurrkara með gufuþétti til heimilisnota:

 1. Nafn eða vörumerki birgis.

 2. Tegundarauðkenni.

 3. Orkunýtniflokkur.

 4. Árleg orkunotkun í kílóvattstundum.

 5. Upplýsingar um tegund þurrkara til heimilisnota.

 6. Þurrktími í mínútum miðað við bómullarkerfi og fulla hleðslu.

 7. Þurrkgeta í kg.

 8. Hljóðstyrkur í dB.

 9. Þéttingarhæfni.

SAMBYGGÐIR ÞURRKARAR OG ÞVOTTAVÉLAR

Sambyggðir þurrkarar og þvottavélar nota meiri orku en aðskildar vélar. Þurrkarar í sambyggðu vélunum eru minni en í þeim sem eru aðskildir frá þvottavélum sem þýðir að þurrka þarf þvottinn í tveimur áföngum.

Orkumerkingar sambyggðra þurrkara og þvottavéla
Orkumerkingar sambyggðra þurrkara og þvottavéla sýna hversu orkunýtnar vélarnar eru á kvarðanum A til G. Orkumerkingin sýnir líka vatnsnotkun á ársgrundvelli, þvottagetu í kg og hljóðstyrk í dB.